Cookie & Privacy

Wie zijn wij?

Wij zijn Group L.H. bvba, met maatschappelijke zetel te E.Vermeulenstraat 144 – 2980 Zoersel, hoofdkantoor houdende te achterstenhoek 9 – 2275 Lille. We zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer BE0889671924.

In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt, en dit op basis van de toepasselijke data protectie en privacy wetgeving. Wij houden ons aan de privacywetgeving over het verwerken van uw gegevens en over het veilig waarborgen hiervan.

Cookies

Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine stukjes data die worden bewaard op uw computer of mobile toestel via uw browser.

Waarom maken we gebruik van Cookies?

Wij gebruiken bepaalde Cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor een goede werking van de website, andere zorgen voor een betere gebruikservaring en sommige worden gebruikt voor analyse doeleinden.

Wij gebruiken ook Social media modules die het mogelijk maken om bepaalde content te delen via een ‘share‘ knop met verschillende sociale media. Meer informatie over de cookies die zij achter laten kan je terug vinden in het privacy beleid van het desbetreffende social media kanaal.

Hoe kan je Cookies op je pc/mobiel toestel beheren of verwijderen?

Alle grote internet browser bieden de optie om cookies te beheren. We verwijzen u hiervoor verder naar de help-functie van de browser die u gebruikt.

Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw computer/ mobiel toestel, dan kan u dit instellen in uw browser.

U dient er wel rekening met te houden dat wanneer u bepaalde cookies niet aanvaard, wij de goede werking van onze website niet kunnen garanderen.

Privacybeleid

Welke gegevens slagen wij op?

De gegevens die u achterlaat in ons contactformulier of de klantgegevens die u invult bij het maken van een bestelling.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

Wij bewaren enkel de gegevens die we écht nodig hebben voor een goede werking van ons bedrijf en onze website.

Contactgegevens die u achterlaat (bv. bij een offerte aanvraag) worden niet langer bewaard dan nodig.

U kan, volledig kosteloos, een verzoek indienen om uw gegevens te wissen of om ze niet meer te gebruiken voor direct marketing.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

We zullen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen nemen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt: SSL for data transport.

Verder proberen we ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft het recht:

  • op informatie en inzage van uw gegevens;
  • op verbetering van persoonsgegevens;
  • op verwijdering van uw persoonsgegevens (recht om vergeten te worden);
  • op beperking van de verwerking;
  • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacy Commissie over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben omtrent dit Privacy beleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per post ter attentie van Marketing, Achterstenhoek 9 , 2275 Lille , België of via info@grooming-products.com en/of 0032 (0)3 293 92 16.

SHOPPING BAG 0